Trang chủ » Uncategorized

Uncategorized

Hiểu đúng về Self-correction, những ảnh hưởng của Self-correction trong bài thi IELTS Speaking cũng như giải pháp để sử dụng Self-correction hiệu quả
Ngày 08/10/2023 tại nhà hát Quân đội phía Nam ( TP. Hồ Chí Minh ) diễn ra chương trình The Best of Vietnam 2023, Công ty THNHH giáo dục IELTS Mentor đã vinh dự nhận giải thưởng Top100 The Best of Vietnam 2023.