KHÓA HỌC BASIC

Khóa học basic
mất gốc không sao khi có Mentor đồng hành

Thứ 2 - 5

18h00 - 19h30
19h45 - 21h45

Thứ 3 -6

18h00 - 19h30
19h45 - 21h45

Thứ 4-7

18h00 - 19h30
19h45 - 21h45

Thời lượng

24 buổi

Đạt trình độ đầu ra A1

Thời lượng

1,5h/buổi

20 học viên

BẠN CÓ GẶP VẤN ĐỀ NÀY KHI MỚI HỌC TIẾNG ANH?

01

Lạc lối giữa nhiều giáo trình, tài liệu lấy lại gốc tiếng Anh không chất lượng

02

Không có người hướng dẫn, chỉ ra các lỗi sai như phát âm, từ vựng và ngữ pháp.

03

 Học không có hệ thống và phương pháp học chưa đúng làm bạn học trước quên sau

04

Sợ hãi, không có cảm hứng học tiếng Anh khiến bạn dễ chán nản

Kết quả của bạn sau
Khóa học basic

NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA HỌC

– Giới thiệu, chia sẻ nguồn học liệu chất lượng và hướng dẫn phương pháp khoa học hiệu quả.
– Chơi trò chơi để tạo cảm hứng học và không khí vui vẻ cho lớp, giáo viên làm quen với học viên và học viên làm quen với nhau.
– Hướng dẫn sử dụng ứng dụng tiếng Anh để luyện từ vựng, phản xạ và luyện thi.
– Hướng dẫn học viên đăng ký sử dụng các dịch vụ đi kèm: Gia sư bổ trợ 1-1, Cố vấn với chuyên gia IELTS, CLB tiếng Anh, Workshop.

– Học và ứng dụng từ vựng về nghề nghiệp thông qua flashcard, hoạt động nhóm.
– Giải thích ngữ pháp: động từ to be, danh từ chung và danh từ riêng.
– Thực hành kiến thức đã học vào bài tập trên lớp.
– Học về cách chào hỏi và giới thiệu về bản thân theo nhóm.
– Luyện nghe đoạn hội thoại ngắn và chậm rãi về chủ đề nghề nghiệp.
– Bài tập về nhà: Bài tập từ vựng, ngữ pháp và bài nghe và bắt chước phát âm 1 đoạn hội thoại

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp.
– Học về bảng chữ cái thông qua video
– Làm quen với bảng phiên âm quốc tế IPA
– Tập nghe đánh vần tên và bảng chữ cái
– Viết những câu đơn miêu tả cơ bản về một người (ngành nghề, tên, nơi làm việc,…)
– Ôn tập từ vựng về ngành nghề trong buổi trước và luyện kỹ năng làm bài test
– Bài tập về nhà: Bài tập từ vựng và 1 bài viết giới thiệu về một người

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp.
– Học về số đếm, cách giới thiệu chi tiết hơn về một người
– Ngữ pháp: làm quen và học cách đặt câu hỏi với what
– Giới thiệu và sử dụng câu chào hỏi đơn giản, trao đổi thông tin cá nhân (tên, tuổi, nghề nghiệp, số điện thoại)
– Nhận biết từ vựng thông dụng, những nội dung liên quan đến thông tin cá nhân
– Làm quen với đoạn văn tự sự ngắn
– Tập viết câu đơn giản về những người xung quanh bạn
– Bài tập về nhà: Bài tập từ vựng và ngữ pháp, 1 bài viết đơn giản về một người

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp.
– Học và ứng dụng từ vựng về Places in the neighbourhood thông qua flashcard và hoạt động game
– Làm quen và học cách đặt câu hỏi với where và câu mệnh lệnh
– Học cách nói về phương và cách chỉ đường thông qua video và bài tập tình huống
– Trao đổi thông tin cá nhân và đặt câu hỏi liên quan tới chủ đề địa điểm và phương hướng
– Thực hành nói trong lớp thông qua hoạt động nhóm nhỏ và lớn
– Tổng kết các kiến thức đã học
– Bài tập về nhà: bài tập ngữ pháp và từ vựng, bài nghe và bắt chước phát âm 1 đoạn hội thoại

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp.
– Học và ứng dụng từ vựng về Means of transportation + Destinations
– Học cách sử dụng by để diễn tả phương tiện di chuyển
– Nghe các đoạn hội thoại và video xoay quanh chủ đề xe cộ và phương hướng
– Luyện tập cách nói và cách trao đổi về thông tin cá nhân, phương tiện di chuyển và phương hướng qua bài tập nhóm
– Viết một đoạn ngắn mô tả phương hướng
– Bài tập về nhà: 1 phiếu bài tập ngắn và bài viết ngắn về Means of transportation + Destinations

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp.
– Học và ứng dụng từ vựng về Family relationships thông qua bài nghe và bài đọc ngắn
– Học và ứng dụng từ vựng số đếm từ 21 – 100 thông qua video
– Học cách phát âm danh từ đuôi “s”, “es”
– Nắm được cách sử dụng động từ to be với tính từ, trạng từ “very” và “so”
– Làm quen cách sử dụng động từ “have”, “has”
– Bài tập về nhà: 1 phiếu bài tập về ngữ pháp và từ vựng, bài nghe hiểu và bắt chước phát âm

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp.
– Từ vựng về chủ đề Events và thời gian (Hỏi về giờ, ngày trong tuần, đến sớm/muộn/đúng giờ).
– Nghe hiểu đoạn hội thoại về events.
– Luyện nói theo nhóm về chủ đề thời gian và các sự kiện.
– Hình thành ngữ điệu trong câu.
– Tổng hợp kiến thức và các lỗi sai trong buổi học.
– Bài tập về nhà: 1 phiếu bài tập về ngữ pháp và từ vựng, bài nghe hiểu và bắt chước phát âm.

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp
– Học về số thứ tự trong tiếng Anh (Ordinal numbers)
– Ôn luyện cách sử dụng đúng giới từ “in”, “on”, “at” để chỉ ngày và thời gian
– Từ vựng và các câu thông dụng về chủ đề Shopping & Clothes
– Sử dụng từ hạn định “this”, “that, “these”, “those”
– Câu hiện tại đơn với động từ “like”, “want”, “need”, “have” và ứng dụng trong ngữ cảnh mua sắm
– Ứng dụng vào bài viết đoạn văn ngắn, đơn giản về một sự kiện
– Bài tập về nhà: 1 phiếu bài tập về ngữ pháp và từ vựng, bài nghe hiểu và bắt chước phát âm.

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp
– Từ vựng và các cách nói thông dụng về chủ đề Clothes: màu sắc và size, tính từ miêu tả
– Cách đặt câu hỏi ở thì hiện tại đơn với “What”, “Why”, “Which one(s)”
– Luyện nghe hiểu và nắm bắt thông tin chính qua đoạn hội thoại về quần áo
– Luyện giao tiếp trong ngữ cảnh miêu tả quần áo (màu sắc, size, tính chất)
– Luyện đọc hiểu một mẩu tin ngắn cùng với hình ảnh mô tả
– Viết một bài review về quần áo
– Bài tập về nhà: 1 phiếu bài tập về ngữ pháp và từ vựng, bài nghe hiểu và bắt chước phát âm.

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp
– Từ vựng và các cách nói thông dụng về chủ đề Leisure activities, Household chores và Daily activities at home
– Sử dụng thì Hiện tại đơn và quy tắc với chủ ngữ là “he/she/it”
– Đặt câu hỏi ở thì Hiện tại đơn với từ để hỏi “When”, “What time”
– Đặt câu phủ định với “like”, “want”, “need”, “have”
– Ứng dụng ngữ pháp và từ vựng vào ngữ cảnh giao tiếp về các hoạt động trong buổi sáng và tối
– Viết bài miêu tả các hoạt động trong thời gian rảnh
– Bài tập về nhà: 1 phiếu bài tập về ngữ pháp và từ vựng, bài nghe hiểu và bắt chước phát âm.

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp
– Câu hỏi ở thì Hiện tại đơn với “How often/Other time expression” và “Who”
– Nghe hiểu đoạn hội thoại tranh luận về việc nhà (household chores)
– Luyện tập giao tiếp trong ngữ cảnh trao đổi về một ngày điển hình của bạn (daily routines, leisure activities, household chores)
– Ứng dụng ngữ pháp và từ vựng đã học để viết về một tuần điển hình của bạn
– Bài tập về nhà: 1 phiếu bài tập về ngữ pháp và từ vựng, bài nghe hiểu và bắt chước phát âm.

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp
– Từ vựng và các cách nói thông dụng về Buildings + Places in the neighbourhood
– Đặt câu ở thì Hiện tại đơn với “Where/ Prepositions of place”
– Cách sử dụng cấu trúc “There is/are…” và câu hỏi với “How many”
– Luyện nghe hiểu và giao tiếp về chủ đề miêu tả hàng xóm của bạn
– Làm quen với kỹ thuật nối âm trong khi nói
– Bài tập về nhà: 1 phiếu bài tập về ngữ pháp và từ vựng, bài nghe hiểu và bắt chước phát âm.

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp
– Từ vựng về chủ đề Furniture & appliances
– Từ vựng và các cách nói thông dụng về Weather expressions
– Cách sử dụng thì Hiện tại tiếp diễn với câu hỏi Yes/No questions
– Luyện tập nghe hiểu và giao tiếp về chủ đề Furniture & appliances
– Ứng dụng ngữ pháp và từ vựng đề viết đoạn văn ngắn về ngôi nhà của bạn
– Bài tập về nhà: 1 phiếu bài tập về ngữ pháp và từ vựng, bài nghe hiểu và bắt chước phát âm.

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp
– Các cách nói thông dụng về hiện tại và tương lai
– Sử dụng thì Hiện tại tiếp diễn với các cách nói thông dụng về hiện tại và tương lai
– Luyện nghe hiểu một đoạn miêu tả về thời tiết trong ngày và tranh luận về kế hoạch
– Luyện tập viết đoạn văn ngắn về kế hoạch cho tuần tới
– Bài tập về nhà: 1 phiếu bài tập về ngữ pháp và từ vựng, bài nghe hiểu và bắt chước phát âm.

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp
– Từ vựng và các cách nói thông dụng về chủ đề Drinks and Foods
– Các đặt câu với How many/ Are there any, How much/ Is there any
– Ôn tập cách phân biệt danh từ đếm được và danh từ không đếm được.
– Luyện tập nghe hiểu và giao tiếp miêu tả về các thành phần trong một công thức
– Biết cách hỏi và đề nghị món ăn theo sở thích
– Bài tập về nhà: 1 phiếu bài tập về ngữ pháp và từ vựng, bài nghe hiểu và bắt chước phát âm.

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp
– Ôn tập cách dùng Hiện tại đơn và Hiện tại tiếp diễn
– Học cách sử dụng Quá khứ đơn với động từ “be” và cấu trúc “There was/were”
– Luyện tập nghe hiểu và giao tiếp về một sự kiện trong quá khứ
– Ứng dụng từ vựng và ngữ pháp đã học đề luyện tập cách kể cho ai về một sự kiện đã qua
– Chuẩn hóa phát âm với nguyên âm
– Bài tập về nhà: 1 phiếu bài tập về ngữ pháp và từ vựng, bài nghe hiểu và bắt chước phát âm.

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp
– Từ vựng và cách câu thông dụng về chủ đề Outdoor activities
– Hiều cách chia các động từ thường và bất quy tắc trong thì Quá khứ đơn
– Luyện tập nghe hiểu một đoạn audio tranh luận về kế hoạch của ngày cuối tuần
– Giao tiếp theo nhóm và miêu tả về các hoạt động trong quá khứ và nói về cuối tuần của bạn
– Luyện tập phát âm và phân biệt sự khác nhau khi phát âm của đuôi “ed” và “d”
– Ứng dụng từ vựng và ngữ pháp để viết về ngày cuối tuần của bạn
– Bài tập về nhà: 1 phiếu bài tập về ngữ pháp và từ vựng, bài nghe hiểu và bắt chước phát âm.

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp
– Từ vựng về chủ đề Parts of the body + Accidents & injuries
– Cấu trúc “should” + V để đưa ra lời gợi ý
– Luyện tập nghe hiểu và bắt chước cách thể hiện sự quan tâm về một người đang bị thương
– Luyện tập phát âm phần nguyên âm
– Bài tập về nhà: 1 phiếu bài tập về ngữ pháp và từ vựng, bài nghe hiểu và bắt chước phát âm.

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp
– Tích lũy các tính từ để miêu tả Hair & the face
– Cấu trúc miêu tả người với động từ “be” và “have”
– Nghe hiểu và luyện giao tiếp trong ngữ cảnh miêu tả ngoại hình một ai đó
– Học cách trao đổi, đưa ra lời khuyên và lời đề nghị
– Ứng dụng từ vựng và ngữ pháp đã học để luyện tập viết về một người bạn quen
– Bài tập về nhà: 1 phiếu bài tập về ngữ pháp và từ vựng, bài nghe hiểu và bắt chước phát âm.

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp
– Từ vựng và cách nói thông dụng để từ chối hoặc để nói về Favors (ân huệ)
– Cấu trúc “too” + adjectives trong giao tiếp
– Nêu yêu cầu một cách lịch sự bằng cách sử dụng cấu trúc “Could you + V”
– Luyện tập nghe hiểu một đoạn hội thoại mẫu về việc mời ai đó tham gia và cách từ chối lời mời
– Đọc hiểu một đoạn văn ngắn với sự hỗ trợ của hình ảnh
– Kỹ thuật Blending of sounds (pha trộn âm tiết) trong nói và giao tiếp thường ngày
– Ứng dụng từ vựng và ngữ pháp đã học đề viết về những điều con người có thể và không thể làm
– Bài tập về nhà: 1 phiếu bài tập về ngữ pháp và từ vựng, bài nghe hiểu và bắt chước phát âm.

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp
– Ôn tập các kỹ thuật phát âm đã được học
– Ôn tập về từ vựng các chủ đề từ Unit 1 đến Unit 13
– Ôn tập các kỹ thuật nghe/ đọc hiểu và nắm bắt thông tin chính

Xem thêm Thu gọn

đừng bỏ lỡ
5 đặc quyền của học viên Tại ielts mentor

Tư vấn

Tư vấn lộ trình học, thi thử và học thử IELTS miễn phí

GIA SƯ

Gia sư bổ trợ 1-1

MENTOR CÁ NHÂN

Tư vấn cá nhân với chuyên gia IELTS giải quyết khó khăn học tập hàng tháng

WORKSHOP

Tham gia sinh hoạt CLB Tiếng Anh với người nước ngoài, workshop định hướng học tập

Ứng dụng học

Ứng dụng học tiếng Anh và luyện thi IELTS trọn đời

TRỞ THÀNH NIỀM TỰ HÀO của Mentor

Trên chặng đường phát triển của mình, IELTS Mentor đã không ít lần gặt hái được những thành công. Thế nhưng, không một khoảnh khắc nào khiến đội ngũ Mentor hạnh phúc và tự hào bằng lúc nhận kết quả thi của học viên.

KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ MIỄN PHÍ VÀ BẮT ĐẦU NGAY CÙNG MENTOR

Tư vấn lộ trình học miễn phí

Được tư vấn, định hướng lộ trình học IELTS từ ) đến 6.5+ tối ưu thời gian và tối đa giao diện

Bạn muốn
Cơ sở gần bạn
Mục tiêu của bạn