Trang chủ » Blog học IELTS » Cẩm nang Speaking

Cẩm nang Speaking

Hiểu đúng về Self-correction, những ảnh hưởng của Self-correction trong bài thi IELTS Speaking cũng như giải pháp để sử dụng Self-correction hiệu quả