Trang chủ » Blog học IELTS

Blog học IELTS

Hiểu đúng về Self-correction, những ảnh hưởng của Self-correction trong bài thi IELTS Speaking cũng như giải pháp để sử dụng Self-correction hiệu quả
Như chúng ta đã biết, bài thi IELTS Speaking được chấm điểm dựa trên 4 tiêu chí là Từ vựng (Lexical Resource), Ngữ pháp (Grammatical range and Accuracy), Phát âm (Pronunciation) và Độ trôi chảy mạch lạc (Fluency and Coherence). Trong các tiêu chí này, Fluency and Coherence đặc biệt chú trọng đến khả năng sử dụng các Filler words (Discourse markers) một cách đa dạng và đúng ngữ cảnh.