KHÓA HỌC IELTS 5.5 - 6.5

Khóa học IELTS 5.5 - 6.5+
CÓ MENTOR ĐỒNG HÀNH VỀ ĐÍCH 6.5 DỄ DÀNG

Thứ 2 - 5

18h00 - 21h00

Thứ 3 -6

18H00 - 21H00

Thứ 4-7

18H00 - 21H00

Thời lượng

19 buổi

Đạt trình độ đầu ra IELTS 6.5+

Thời lượng

3h/buổi

18 học viên

BẠN CÓ GẶP VẤN ĐỀ NÀY KHI LUYỆN THI IELTS 6.5?

01

Gặp khó khăn khi triển khai ý và hoàn thành phần thi Speaking và Writing

02

Chán nản, mất động lực, trì hoãn khi liên tục gặp bài khó nhưng không có người hướng dẫn

03

Tốn thời gian và công sức làm đề nhưng không rút ra được kiến thức mới

04

Thuộc cấu trúc, từ vựng nhưng không biết cách áp dụng vào bài thi IELTS

Kết quả của bạn sau
Khóa học IELTS 5.5 - 6.5+

NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA HỌC

– Giới thiệu, chia sẻ nguồn học liệu chất lượng và hướng dẫn phương pháp khoa học hiệu quả.
– Chơi trò chơi để tạo cảm hứng học và không khí vui vẻ cho lớp, giáo viên làm quen với học viên và học viên làm quen với nhau.
– Hướng dẫn sử dụng ứng dụng tiếng Anh để luyện từ vựng, phản xạ và luyện thi.
– Hướng dẫn học viên đăng ký sử dụng các dịch vụ đi kèm: Gia sư bổ trợ 1-1, Cố vấn với chuyên gia IELTS, CLB tiếng Anh, Workshop.

– Học và ứng dụng từ vựng, các cụm từ chủ đề Hometown & Transportation
– Giới thiệu format trong bài thi Speaking
– Làm quen và luyện tập kỹ thuật mở rộng ý tưởng trong phần thi Speaking
– Thực hành luyện phản xạ và tối ưu điểm số trong phần thi Speaking
– Giới thiệu nhiệm vụ, cách làm bài và các tiêu chí chấm điểm của Task 1 trong phần thi Writing
– Hướng dẫn phương pháp hiểu biểu đồ và đồ thị trong bài Writing Task 1
– Phân tích câu hỏi để phát triển ý trong bài viết
– Bài tập về nhà: Phiếu bài tập từ vựng, ôn luyện Writing Task 1 & Speaking Part 1

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp.
– Học và ứng dụng từ vựng, các cụm từ chủ đề Leisure Time & Personal Taste
– Làm quen và xây dựng cách trả lời các loại câu hỏi miêu tả, sở thích và sở ghét trong Speaking Part 1
– Làm quen với dạng phân tích line chart (biểu đồ đường thẳng) hiệu quả
– Thực hành dạng line chart thông qua các bài tập và hoạt động nhóm
– Bài tập về nhà: Phiếu bài tập từ vựng, ôn luyện Writing Task 1 & Speaking Part 1

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp.
– Học và ứng dụng từ vựng, các cụm từ chủ đề Describe A Person
– Làm quen với loại câu hỏi: Thói quen, Yes/No, Wh-question, so sánh
– Trả lời chuẩn xác và tối ưu điểm số với các loại câu hỏi trên trong Speaking Part 1
– Luyện tập phân tích đồ thị trong Writing Task 1
– Bài tập về nhà: Phiếu bài tập từ vựng, ôn luyện Writing Task 1 & Speaking Part 1

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp.
– Học và ứng dụng từ vựng, các cụm từ chủ đề Describe an object
– Làm quen và hiểu các tiêu chí chấm điểm của Speaking Part 2
– Thực hành và chuẩn hóa câu trả lời miêu tả về một người/ đồ vật trong phần Speaking Part 2
– Thực hành phân tích bảng dữ liệu trong Writing Task 1
– Bài tập về nhà: Phiếu bài tập ngữ pháp & từ vựng, ôn luyện Writing Task 1 & Speaking Part 2

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp.
– Học và ứng dụng từ vựng, các cụm từ chủ đề Describe a past event.
– Thực hành nói các đề bài Speaking Part 2 xoay quanh chủ đề Describe a past event
– Làm quen và xử lý dạng Describe a process trong Writing Task 1
– Thực hành viết miêu tả một quá trình
– Bài tập về nhà: Phiếu bài tập ngữ pháp & từ vựng, ôn luyện Writing Task 1 & Speaking Part 2

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp.
– Học và ứng dụng từ vựng, các cụm từ chủ đề Describe a place
– Phát triển ý tưởng, lên dàn bài và thực hành nói các đề bài Speaking Part 2 xoay quanh chủ đề Describe a place
– Làm quen vả xử lý dạng bài phân tích bản đồ trong Writing Task 1
– Thực hành viết bài phân tích bản đồ
– Bài tập về nhà: Phiếu bài tập ngữ pháp & từ vựng, ôn luyện Writing Task 1 & Speaking Part 2

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp.
– Ôn tập lại từ vựng và các dạng đề Speaking 1 và 2 đã học
– Tổng quan các kỹ năng để tối ưu điểm số trong phần thi Speaking Part 2
– Làm quen và xử lý bài có 2 biểu đồ trong Writing Task 2
– Thực hành viết bài có 2 biểu đồ trong Writing Task 2
– Bài tập về nhà: Phiếu bài tập ngữ pháp & từ vựng, ôn luyện Writing Task 1 & Speaking Part 2

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp.
– Hướng dẫn tư duy chuẩn bị bài thi Speaking Part 2
– Tổng hợp mẫu câu ăn điểm trong Speaking Part 2
– Làm quen với các dạng đề thi Writing task 2 và Academic Writing
– Hướng dẫn cách phân tích đề thi và chuẩn bị luận điểm
– Bài tập về nhà: Phiếu bài tập ngữ pháp & từ vựng, ôn luyện Writing Task 2 & Speaking Part 2

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp.
– Làm quen với mẫu đề thi Speaking Part 3
– Hướng dẫn cách đề ra và bảo vệ một quan điểm
– Đánh giá 2 quan điểm khác nhau, thể hiện sự đồng tình và phản đối
– Hướng dẫn xây dựng câu và đoạn văn theo văn phong học thuật
– Tổng hợp các mẫu câu ăn điểm trong bài phần Writing Task 2
– Thực hành viết mở bài và kết luận
– Bài tập về nhà: Phiếu bài tập ngữ pháp & từ vựng, ôn luyện Writing Task 2 & Speaking Part 3

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp.
– Hướng dẫn cách trả lời dạng bài ưu nhược điểm trong Speak Part 3
– Sắp xếp luận điểm bài nói theo tầm quan trọng và thứ tự ưu tiên
– Tìm hiểu cấu trúc của một đoạn văn trong bố cục bài tiểu luận
– Thực hành viết đoạn văn phân tích luận điểm trong Writing Task 2
– Bài tập về nhà: Phiếu bài tập ngữ pháp & từ vựng, ôn luyện Writing Task 2 & Speaking Part 3

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp
– Tìm hiểu dạng câu hỏi đề xuất giải pháp cho một vấn đề trong Speaking Part 3
– Hướng dẫn trình bày dự đoán về sự kiện tương lai và kết quả
– Làm quen với dạng bài viết Writing Task 2 Avantages and Disadvantage
– Bài tập về nhà: Phiếu bài tập ngữ pháp & từ vựng, ôn luyện Writing Task 2 & Speaking Part 3

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp
– Ôn tập và thực hành các dạng câu hỏi Speaking Part 3 đã học
– Hướng dẫn làm Writing Task 2 dạng bài tiểu luận nghị luận
– Thực hành phân tích luận điểm trong bài Discussion Essay
– Bài tập về nhà: Phiếu bài tập ngữ pháp & từ vựng, ôn luyện Writing Task 2 & Speaking Part 3

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp
– Thực hành thi mô phỏng Speaking 3 phần
– Tìm hiểu cách viết tiêu luận đưa ra ý kiến trong Writing Task 2
– Bài tập về nhà: Phiếu bài tập ngữ pháp & từ vựng, ôn luyện Writing Task 2 & Speaking Part 3

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp
– Thực hành thi mô phỏng Speaking 3 phần
– Làm quen dạng đề nguyên nhân – kết quả trong phần thi Writing Task 2
– Thực hành tìm ý tưởng và viết đoạn văn
– Bài tập về nhà: Phiếu bài tập ngữ pháp & từ vựng, ôn luyện Writing Task 2 & Speaking Part 3

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp
– Thực hành thi mô phỏng Speaking 3 phần
– Luyện tập viết bình hoàn chỉnh tính thời gian
– Bài tập về nhà: Phiếu bài tập ngữ pháp & từ vựng, ôn luyện Writing Task 2 & Speaking Part 3

Xem thêm Thu gọn

đừng bỏ lỡ
5 đặc quyền của học viên Tại ielts mentor

Tư vấn

Tư vấn lộ trình học, thi thử và học thử IELTS miễn phí

GIA SƯ

Gia sư bổ trợ 1-1

MENTOR CÁ NHÂN

Tư vấn cá nhân với chuyên gia IELTS giải quyết khó khăn học tập hàng tháng

WORKSHOP

Tham gia sinh hoạt CLB Tiếng Anh với người nước ngoài, workshop định hướng học tập

Ứng dụng học

Ứng dụng học tiếng Anh và luyện thi IELTS trọn đời

TRỞ THÀNH NIỀM TỰ HÀO của Mentor

Trên chặng đường phát triển của mình, IELTS Mentor đã không ít lần gặt hái được những thành công. Thế nhưng, không một khoảnh khắc nào khiến đội ngũ Mentor hạnh phúc và tự hào bằng lúc nhận kết quả thi của học viên.

IELTS MENTOR CUNG CẤP
MỨC GIÁ ƯU ĐÃI CHO HỌC SINH, SINH VIÊN

Tận hưởng các buổi học thử miễn phí. Tặng ngay 20 buổi gia sư và nhiều quà tặng hấp dẫn khác.

Học phí chỉ từ 1.000.000 đ/tháng

KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ MIỄN PHÍ VÀ BẮT ĐẦU NGAY CÙNG MENTOR

Bạn muốn
Cơ sở gần bạn
Mục tiêu của bạn