KHÓA HỌC ielts 4.5 - 5.5

Khóa học ielts 4.5 - 5.5
NẮM CHẮC CHIẾN LƯỢC TỰ TIN CHINH PHỤC 5.5+ IELTS

Thứ 2 - 5

18h00 - 21h00

Thứ 3 -6

18H00 - 21H00

Thứ 4-7

18H00 - 21H00

Thời lượng

24 buổi

Đạt trình độ đầu ra IELTS 5.5

Thời lượng

3h/buổi

18 học viên

BẠN CÓ GẶP VẤN ĐỀ NÀY KHI MỚI HỌC TIẾNG ANH?

01

Làm đề nhiều nhưng không đúc rút ra được kiến thức mới và chiến lược làm bài

02

Không nắm được các kỹ thuật làm bài để tối ưu thời gian và điểm số

03

Chán nản, mất động lực, trì hoãn khi liên tục gặp bài khó nhưng không có người hướng dẫn

04

Thuộc cấu trúc, từ vựng nhưng không biết cách áp dụng vào bài thi IELTS

Kết quả của bạn sau
Khóa học IELTS 4.5 - 5.5

NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA HỌC

– Giới thiệu, chia sẻ nguồn học liệu chất lượng và hướng dẫn phương pháp khoa học hiệu quả.
– Chơi trò chơi để tạo cảm hứng học và không khí vui vẻ cho lớp, giáo viên làm quen với học viên và học viên làm quen với nhau.
– Hướng dẫn sử dụng ứng dụng tiếng Anh để luyện từ vựng, phản xạ và luyện thi.
– Hướng dẫn học viên đăng ký sử dụng các dịch vụ đi kèm: Gia sư bổ trợ 1-1, Cố vấn với chuyên gia IELTS, CLB tiếng Anh, Workshop.

– Làm quen và chuẩn bị các kỹ năng cần có để xử lý dạng Multiple-choice, Short-answer trong Listening
– Thực hành với các bài nghe thực tế
– Cách tìm key word trong câu hỏi Reading
– Hướng dẫn kỹ năng đọc Scanning and skimming và ứng dụng trong bài Reading
– Làm quen và xây dựng kỹ năng làm bài với dạng câu hỏi Short-answer và Sentence completion trong Reading
– Bài tập về nhà: 01 phiếu bài tập Listening và Reading

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp.
– Làm quen và thực hành làm dạng câu hỏi Sentence completion và Classification trong Listening
– Hướng dẫn cách chỉ ra ý chính của toàn bài trong Reading
– Làm quen và thực hành với dạng câu hỏi Multiple-choice và Matching trong Reading
– Bài tập về nhà: 01 phiếu bài tập Listening và Reading

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp.
– Hướng dẫn cách làm tối ưu và thực hành với dạng câu hỏi Multiple-choice và Map labelling trong Listening
– Thực hành với các bài nghe trong đề IELTS
– Hướng dẫn cách xác định topic sentences, luận điểm chính và phụ trong bài Reading
– Hướng dẫn cách làm và tối ưu điểm với dạng bài Matching headings with paragraphs
– Làm quen với dạng câu hỏi True/ False/ Not given
– Bài tập về nhà: 01 phiếu bài tập Listening và Reading

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp.
– Làm quen và xây dựng cách làm bài với dạng Flow-chart completion và Note completion trong Listening một cách tối ưu nhât
– Thực hành với các bài nghe trong đề IELTS
– Làm quen với dạng bài Summary completion và Note completion trong Reading
– Hướng dẫn cách tối ưu điểm với dạng các dạng bài này
– Bài tập về nhà: 01 phiếu bài tập Listening và Reading

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp.
– Ôn tập các dạng bài và cách tối ưu điểm trong phần thi Listening
– Chỉ ra các lỗi sai có thể gặp trong phần thi Listening
– Ôn tập các kỹ năng làm bài, các dạng bài trong phần thi Reading
– Chỉ ra các lỗi sai có thể gặp trong phần thi Reading
– Bài tập về nhà: 01 phiếu bài tập Listening và Reading

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp
– Hướng dẫn cách trả lời đầy đủ và tối ưu điểm số cho Speaking Part 1
– Giới thiệu các cách sử dụng cụm tính từ – danh từ đơn giản cho bài Speaking
– Thực hành nói về chủ đề Relationships
– Hướng dẫn cách viết miêu tả về 1 quá trình
– Sử dụng các cụm từ sắp xếp để mô tả thứ tự các giai đoạn trong quá trình.
– Sử dụng thức bị động quá khứ đơn (present simple passive) để miêu tả một quy trình
– Thực hành viết 1 đoạn mở bài tổng quan và tối ưu nhất cho Writing task 1
– Bài tập về nhà: Phiếu bài tập về ngữ pháp, phiếu bài tập về Listening – Speaking

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp
– Tích lũy từ vựng, cách triển khai ý và trả lời đầy đủ cho phần Speaking Part 1 về chủ đề Hometown
– Sử dụng giới từ chuẩn xác đề nói về chủ đề Hometown
– Sử dụng các tính từ hay, phù hợp nhất để miêu tả quê hương
– Ôn tập lại cách phát âm đuôi trong quá khứ đơn (có quy tắc và bất quy tắc)
– Thực hành nói thông qua hoạt động theo nhóm
– Thực hành viết miêu tả về quá trình thay đổi theo thời gian được thể hiện trên bản đồ trong Writing task 1
– Sử dụng giới từ thành thạo để giải thích địa điểm
– Sử dụng thì quá khứ (chủ động và bị động) đúng đề miêu tả về sự thay đổi trong bài Writing task 1
– Bài tập về nhà: Phiếu bài tập ngữ pháp, phiếu bài tập Reading và Writing

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp
– Hoàn thiện phần trả lời Speaking Part 1 về chủ đề Work
– Làm quen với các dạng bài Speaking Part 2 và các bước chuẩn bị
– Giới thiệu mẫu một phần phần Speaking Part 2
– Luyện tập Writing Task 1 cho dạng bài miêu tả một sơ đồ (diagrams)
– Học cách miêu tả các loại dữ liệu khác nhau, sự thay đổi số liệu
– Sử dụng giới từ với số liệu trong Writing Task 1
– Bài tập về nhà: Phiếu bài tập ngữ pháp & từ vựng, phiếu bài tập Speaking và Writing

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp
– Đưa ra câu trả lời đầy đủ Speaking Part 1 về chủ đề Food in your country
– Sắp xếp phần trình bày Part 2
– Làm quen với câu hỏi Part 1 có 2 đồ thị
– Miêu tả dữ liệu không có số chính xác
– So sánh dữ liệu trong đồ thị tròn
– Xác định những thông tin nên đưa vào bài viết
– Bài tập về nhà: Phiếu bài tập ngữ pháp & từ vựng, phiếu bài tập Speaking và Writing

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp
– Ôn tập từ vựng các chủ đề Speaking Part 1 đã học: Relationships, Hometown, Work, Food in your country
– Ôn tập dạng Speaking Part 2
– Ôn tập các dạng bài Writing Task 1 đã học: Describe a process/ diagrams
– Bài tập về nhà: Phiếu bài tập kỹ năng Listening, phiếu test Speaking

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp
– Tiến hành kiểm tra giữa kỳ

– Trả lời đầy đủ Speaking Part 1 về chủ đề Shopping
– Học cách phát triển ý tưởng cho Part 2
– Luyện tập phát âm và tông giọng: Cách thể hiện cảm xúc thông qua âm điệu
– Lên dàn ý và bài luận mẫu phần Writing Task 2
– Viết phần mở bài cho bài luận Writing Task 2
– Làm quen với dạng bài Advantages – Disadvantages, học cách đưa luận điểm ủng hộ, phản đối và đưa ra ý kiến
– Đưa ra ví dụ và dẫn chứng ủng hộ quan điểm
– Bài tập về nhà: Phiếu bài tập từ vựng & ngữ pháp, phiếu bài tập Reading & Listening

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp
– Trả lời đầy đủ Speaking Part 1 về chủ đề Free activities
– Nâng cao khả năng Speaking trong việc xác đinh và sử dụng từ nối khi nói
– Trình bày hoàn chỉnh và tự đưa ra đánh giá cho bản thân trong phần Speaking Part 2
– Sắp xếp ý tưởng và viết bài Writing Task 2
– Liên kết và lên outline idea một cách logic cho Writing Task 2
– Bài tập về nhà: Phiếu bài tập từ vựng & ngữ pháp, phiếu bài tập Reading & Listening

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp
– Hướng dẫn thảo luận các chủ đề thường gặp trong Part 2 và 3
– Chỉ ra các kiểu câu hỏi khác nhau của giám khảo trong Part 3
– Chuẩn hóa cách sử dụng thì động từ phù hợp khi trả lời Part 3
– Kỹ năng paraphrasing, tránh lặp từ khi viết Writing Part 2
– Thực hành cách phát triển ý và hình thành đoạn văn
– Cách cung cấp luận điểm ủng hộ ý chính
– Thực hành viết dạng bài Cause and Effect trong Writing Task 2
– Bài tập về nhà: Phiếu bài tập từ vựng & ngữ pháp, phiếu bài tập 4 kỹ năng ngắn

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp
– Phát biểu dài trong Part 2 và 3 về chủ đề Animals and natural habitat
– Các phương pháp phát triển câu trả lời cho Part 3
– Cải thiện sự liên kết các đoạn phần trong Writing Task 2
– Chuẩn hóa cách viết phần kết luận
– Thực hành viết dạng bài Cause and Effect trong Writing Task 2
– Bài tập về nhà: Phiếu bài tập từ vựng & ngữ pháp, phiếu bài tập 4 kỹ năng ngắn

– Chữa bài tập về nhà của từng học viên và phân tích các lỗi sai thường gặp
– Ôn tập lại các dạng và chủ đề đã học trong kỹ năng Speaking (Part 1, 2 và 3)
– Ôn tập lại các dạng bài đã học trong Writing (Task 1 và 2)

– Ôn tập lại cách làm của dạng bài Matching headings trong Reading
– Thực hành làm bài Reading trong kho tài liệu đề thi IELTS
– Ôn tập lại cách làm các dạng bài của Listening: Completing forms, Matching, Answering multiple choice questions, Labeling maps or plans, Completing forms, Completing notes
– Thực hành làm bài Listening trong kho tài liệu đề thi IELTS

– Ôn tập lại cách làm các dạng bài Reading: Completing details, Completing tables Completing diagrams, sentences, Completing notes, summary.
– Thực hành làm bài Reading trong kho tài liệu đề thi IELTS
– Ôn tập lại cách làm các dạng bài của Listening: Labeling maps or plans, Completing tables, Completing flowcharts, Matching sentence fragments, Answering multiple choice questions, Choosing answers from a list.
– Thực hành làm bài Listening trong kho tài liệu đề thi IELTS
– Chuẩn bị các kỹ năng giữ tâm lý, sự tập trung khi làm Reading & Listening

– Ôn tập lại cách làm các dạng bài Reading: Answering short – answer questions, Matching sentence endings, information, features
– Thực hành làm bài Reading trong kho tài liệu đề thi IELTS
– Ôn tập lại cách làm các dạng bài của Listening: Labeling a diagram, Completing notes, Classifying, Completing flowcharts, Completing sentences/summaries
– Thực hành làm bài Listening trong kho tài liệu đề thi IELTS

– Ôn tập lại cách làm các dạng bài Reading: Answering multiple choice questions
– Thực hành làm bài Reading trong kho tài liệu đề thi IELTS
– Ôn tập lại cách làm các dạng bài của Listening: Answering short questions, completing sentences/summaries, selecting from a list, Classifying, Labelling a diagram, completing table
– Thực hành làm bài Listening trong kho tài liệu đề thi IELTS

– Ôn tập lại cách làm các dạng bài Reading: True/ False/ Not given hoặc Yes / No / Not given
– Thực hành làm bài Reading trong kho tài liệu đề thi IELTS
– Ôn tập lại cách làm các dạng bài tất cả 4 section của Listening
– Thực hành làm bài Listening trong kho tài liệu đề thi IELTS

Xem thêm Thu gọn

đừng bỏ lỡ
5 đặc quyền của học viên Tại ielts mentor

Tư vấn

Tư vấn lộ trình học, thi thử và học thử IELTS miễn phí

GIA SƯ

Gia sư bổ trợ 1-1

MENTOR CÁ NHÂN

Tư vấn cá nhân với chuyên gia IELTS giải quyết khó khăn học tập hàng tháng

WORKSHOP

Tham gia sinh hoạt CLB Tiếng Anh với người nước ngoài, workshop định hướng học tập

Ứng dụng học

Ứng dụng học tiếng Anh và luyện thi IELTS trọn đời

TRỞ THÀNH NIỀM TỰ HÀO của Mentor

Trên chặng đường phát triển của mình, IELTS Mentor đã không ít lần gặt hái được những thành công. Thế nhưng, không một khoảnh khắc nào khiến đội ngũ Mentor hạnh phúc và tự hào bằng lúc nhận kết quả thi của học viên.

IELTS MENTOR CUNG CẤP
MỨC GIÁ ƯU ĐÃI CHO HỌC SINH, SINH VIÊN

Tận hưởng các buổi học thử miễn phí. Tặng ngay 20 buổi gia sư và nhiều quà tặng hấp dẫn khác.

Học phí chỉ từ 1.000.000 đ/tháng

KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ MIỄN PHÍ VÀ BẮT ĐẦU NGAY CÙNG MENTOR

Bạn muốn
Cơ sở gần bạn
Mục tiêu của bạn