ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ cho học viên

Với triết lý hoạt động là coi sự hài lòng và thành công của người học làm trọng tâm, IELTS Mentor xây dựng và công khai điều khoản dịch vụ rõ ràng, minh bạch.

Các chính sách của IELTS Mentor

chính sách bảo hành

Các chính sách bảo hành

chính sách bảo lưu

Chính sách bảo lưu

chính sách chuyển nhượng khoá học

Chính sách chuyển nhượng

Bạn muốn
Cơ sở gần bạn
Mục tiêu của bạn

Bắt đầu ngay cùng Mentor
chinh phục IELTS 6.5 dễ dàng

bảo trợ chất lượng
bởi nhiều tổ chức uy tín