Chính Sách Bảo Mật THÔNG TIN
Ứng dụng Cambridge Mentor

Giới thiệu

Chúng tôi, IELTS Mentor nhà phát triển ứng dụng Cambridge Mentor, cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng ứng dụng của chúng tôi.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi không thu thập bất cứ dữ liệu nào của bạn

Sử dụng thông tin

Vì không thu thập thông tin của bạn nên chúng tôi không sử dụng thông tin gì

Chia sẻ thông tin

Vì không thu thập thông tin nên chúng tôi không chia sẻ thông tin của khách hàng tới bất kỳ bên thứ 3 nào

 

Bảo mật thông tin

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ không hợp lệ.

Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa, hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình. Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu hoặc thắc mắc nào về quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ với trung tâm hỗ trợ của chúng tôi dưới đây

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua:

 

Email: cskh@ieltsmentor.edu.vn

Số điện thoại: 1900 4455

Liên kết đến chính sách bảo mật

Liên kết đến chính sách bảo mật này sẽ được cung cấp trên trang danh sách ứng dụng trên Google Play Store và bên trong ứng dụng.
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.edu.ieltsmentor.cambrigde_mentor
IOS : https://apps.apple.com/us/app/cambridge-mentor-h%E1%BB%8Dc-vi%C3%AAn/id6503029773