Đối với em, sự đồng hành là: “Sự tâm huyết và kiên nhẫn” Giảng viên rất tâm huyết và kiên nhẫn, tạo nên bầu không khí thoải mái, không gò bó, phù hợp cho việc học hỏi.
Nguyễn Phương Thanh
Nguyễn Phương Thanh