Đối với em, sự đồng hành là:”Sự nhiệt tình” Giảng viên nhiệt tình, thân thiện, siêu cute
Lưu Vũ Diệu Linh
Lưu Vũ Diệu Linh